Brieven aan ouders

Parijsreis voor het 5e jaar

Woensdag 16 mei t.e.m. vrijdag 18 mei 2018

Brief ouder(s)

Studiereis Londen voor 7 PUI

Woensdag 7 februari t.e.m. vrijdag 9 februari 2018

Brief ouder(s)

Bedrijfsbezoek voor 5 Eco, vrijdag 17 november

Brief ouder(s)

Oudercontact op 14 november

Voor het 2e, 3e, 4e, 5e, 6BSO en 7e jaar

Brief ouder(s)

Bespreking proefkeuze voor 6ASO/KSO/TSO

Brief ouder(s)

Studiereis Hasselt voor 5 Hwe, vrijdag 17 november

Brief ouder(s)

Schaatsen op woensdagnamiddag 15 november

Brief inschrijving

Werkplekleren 9 november 2017

Brief ouder(s) van  5 O&R

Brief ouder(s) 6 O&R

Europaproject voor het 4e jaar

Uitstap naar Brussel op donderdag 9 november

Brief ouder(s)

'Leren leren' voor de tweede graad

Brief ouder(s) 

Info/kennismakingsavond schooljaar 2017-2018

Kennismakingsavond 1ste jaar

Brief infoavond nieuwe leerlingen 2de t.e.m. 5de jaar

Brief infoavond 7 LGW

Brief infoavond eindwerk 6 ASO 

Brief infoavond GIP 6BSO, KSO, TSO en 7BSO

Brief infoavond 5BSO

Brief infoavond stage 5JGZ

 

Start schooljaar 2017-2018

Brief start schooljaar infoavond 3OR

Brief start schooljaar infoavond 3PE

Brief voorschotrekening boekenpakket

Kalender 3de jaar

Kalender 4de jaar

Kalender 5de jaar

Kalender 6de jaar

 

Brief ouder(s) 1e jaar

Lijst benodigdheden voor

1LAT/MW

1STV

1B

Brief ouder(s) 2e tot en met 6e jaar

Brief project/infoavond 3PE

Brief project/infoavond 3OR

Brief ouder(s) 7e jaar

Rijbewijs op school

Brief rijbewijs op school 2017-2018

Oproep van de ouderraad

Brief aan alle ouders op onze school

 

Avondstudie

Brief ouder(s) inschrijving 1ste, 2de, 3de jaar

Lessen Spaans, een extra troef!

Voor leerlingen van het 3e tot het 7e jaar

Brief ouder(s)

Kostenraming 2017-2018

zie rubriek Studieaanbod/Kostenramingen

Schoolgids

2017-2018

Schoolgids in een notendop

Grafisch rekentoestel

Brief aankoop grafisch rekentoestel  3ASO

Aankoop grafisch rekentoestel 4KSO/4TSO

De vakcoördinator wiskunde Luk Cornelissen

Romereis

 P. Boogaerts, directie en begeleiders

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap