Brieven aan ouders

 

'Leren leren' voor de tweede graad

Brief ouder(s)

Oproep van de ouderraad

Brief aan alle ouders op onze school

Avondstudie

Brief ouder(s) inschrijving

Lessen Spaans, een extra troef!

Voor leerlingen van het 4e tot het 7e jaar

Brief ouder(s)

Kostenraming 2017-2018

zie rubriek Studieaanbod/Kostenramingen

Schoolgids

2016-2017

Schoolgids in een notendop

Grafisch rekentoestel

Aankoop grafisch rekentoestel  3ASO

Aankoop grafisch rekentoestel 4KSO/4TSO

De vakcoördinator wiskunde Luk Cornelissen

Romereis

 P. Boogaerts, directie en begeleiders

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap