Brieven aan ouders

Brieven einde schooljaar

Brief ouder(s) 1A

Brief ouder(s) 1B

Brief ouder(s) 2A

Brief ouder(s) 2B

Brief ouder(s) 3 ASO/TSO

Brief ouder(s) 3 KSO

Brief ouder(s) 3 BSO

Brief ouder(s) 4 ASO/KSO/TSO

Brief ouder(s) 4 BSO

Brief ouder(s) 5 ASO

Brief ouder(s) 5 TSO

Brief ouder(s) 5 KSO

Brief ouder(s) 5 BSO

Brief ouder(s) 6 ASO

Brief ouder(s) 6 KSO

Brief ouder(s) 6 TSO

Brief ouder(s) 6 BSO

Uitstap Breendonk, vrijdag 15 juni voor 2B

Brief ouder(s)

Excursie Den Haag vrijdag 8 juni voor 5OR

Brief ouder(s)

Project Ikea op vrijdag 15 juni voor 3OR

Brief ouder(s)

Excursie Xanten voor 1LAT en 2LAT

Vrijdag 1 juni

Brief ouder(s)

Taalscreening voor het 1e jaar

2e sessie in week 20

Brief ouder(s)

Parijsreis voor het 5e jaar: betaling saldo

Brief ouder(s)

Parijsreis voor het 5e jaar

Woensdag 16 mei t.e.m. vrijdag 18 mei 2018

Brief ouder(s)

Pietenpakken van het 6e jaar

Brief ouder(s)

'Leren leren' voor de tweede graad

Brief ouder(s) 

Oproep van de ouderraad

Brief aan alle ouders op onze school

Avondstudie

Brief ouder(s) inschrijving 1ste, 2de, 3de jaar

Lessen Spaans, een extra troef!

Voor leerlingen van het 3e tot het 7e jaar

Brief ouder(s)

Kostenraming 2017-2018

zie rubriek Studieaanbod/Kostenramingen

Schoolgids

2017-2018

Schoolgids in een notendop

Grafisch rekentoestel

Brief aankoop grafisch rekentoestel  3ASO

Aankoop grafisch rekentoestel 4KSO/4TSO

De vakcoördinator wiskunde Luk Cornelissen

Romereis

 P. Boogaerts, directie en begeleiders

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap