Brieven aan ouders

Brieven einde schooljaar/examenregeling

Brief 1e jaar A

Brief 1e jaar B

Brief 2e jaar A

Brief 2e jaar B

Brief 3e jaar BSO

Brief 3e jaar KSO

Brief 3e jaar ASO/TSO

Brief 4e jaar BSO

Brief 4e jaar KSO

Brief 4e jaar ASO/TSO

Brief 5e jaar BSO

Brief 5e jaar ASO/KSO/TSO

Brief 6e jaar BSO

Brief 6e jaar TSO

Brief 6e jaar ASO/KSO

Project Ikea voor 3 OR, maandag 17 juni

Brief ouder(s)

Werkplekleren voor 5 OR, vrijdag 14 juni

Brief ouder(s) 

Uitstap Bokrijk voor 3 OR, vrijdag 14 juni

Brief ouder(s)

Oproep van de ouderraad

Brief aan alle ouders op onze school

Avondstudie

Brief ouder(s) inschrijving 1ste, 2de, 3de jaar

Lessen Spaans, een extra troef!

Voor leerlingen van het 3e tot het 7e jaar

Brief ouder(s)

Kostenraming 2018-2019

zie rubriek Studieaanbod/Kostenramingen

Schoolgids

2018-2019 zie rubriek Wie is Mater Dei

Schoolgids in een notendop

Grafisch rekentoestel

Brief aankoop grafisch rekentoestel  3ASO

Aankoop grafisch rekentoestel 4KSO/4TSO

De vakcoördinator wiskunde Luk Cornelissen

Romereis

 P. Boogaerts, directie en begeleiders

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap