Brieven aan ouders

Donderdag 27 september, klasvormingsdag

Brief ouder(s) 1A

Brief ouder(s) 1B

Brief ouder(s) 2e jaar

Maandag 24 september, excursie Technopolis

Brief ouder(s) 1e jaar

Vrijdag 21 september Projectdag

Brief ouder(s) 1Lat en 2Lat

Brief ouder(s) 2MW - Hasselt

Brief ouder(s) 2MW - Genk

Brief ouder(s)2STV

Brief ouder(s) 2B

Brief 1e en 2e graad KSO

Brief 3e graad KSO

Brief Mini-blue party voor 5 en 6 JGZ

Uitstap Nike 7 LOG, dinsdag 18 september

Brief ouder(s)

Outdoor-teambuilding 5e jaar, dinsdag 18 september

Brief ouder(s)

Dinsdag 18 september om 20 uur

Infoavond voor de ouders van nieuwe leerlingen van het 2e t.e.m. het 6e

Infoavond GIP voor 6 BSO/KSO/TSO en 7 BSO

Infoavond stage voor 5 JGZ

Infoavond voor 5 BSO

Infoavond rond eindwerk en studiekeuze voor 6 ASO

Infoavond voor 7 LGW

Dinsdag 11 september om 20.00 uur

Kennismakingsavond voor het 1e jaar

Brieven begin schooljaar

Brief ouder(s) 1e jaar

Brief ouder(s) 2e t.e.m. 6e jaar

Project 3 OR

Project 3 PE

Brief 7e jaar OR, Log, PUI

Brief 7e jaar LGW

Oproep van de ouderraad

Brief aan alle ouders op onze school

Avondstudie

Brief ouder(s) inschrijving 1ste, 2de, 3de jaar

Lessen Spaans, een extra troef!

Voor leerlingen van het 3e tot het 7e jaar

Brief ouder(s)

Kostenraming 2018-2019

zie rubriek Studieaanbod/Kostenramingen

Schoolgids

2018-2019

Schoolgids in een notendop

Grafisch rekentoestel

Brief aankoop grafisch rekentoestel  3ASO

Aankoop grafisch rekentoestel 4KSO/4TSO

De vakcoördinator wiskunde Luk Cornelissen

Romereis

 P. Boogaerts, directie en begeleiders

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap