Brieven aan ouders

Excursie Rijsel voor 5 en 6 kunst

Donderdag 26 en vrijdag 27 oktober

Brief ouder(s) voor 5 en 6 kunst

Brief ouder(s) voor 6 moderne talen

Akkoordverklaring/toelatin/afspraken/programma

Werkplekleren voor 5 JGZ

Van 2 tot 5 oktober

Brief ouder(s)

Studiereis Technopolis maandag 2 oktober, 1e jaar

Brief ouder(s)

Inleefdagen op 28 en 29 september voor het 3e jaar

Brief ouder(s)

Projectdag 28 september

Brief 1e jaar Fietstocht

Brief 2e jaar Tienerkriebels

Bedrijfsbezoek Nike voor 7LOG

maandag 25 september

Brief ouder(s)

Richtingsgebonden activiteit op vrijdag 22 september

Dag van de Klassieke Talen voor 1e en 2e Latijn Brief ouder(s)

Project Sport Hasselt voor 2.2 en 2.15 Brief ouder(s)

Project Sport Genk voor 2.3 en 2.4 Brief ouder(s)

Project STV voor 2.13 en 2.14 Brief ouder(s)

Studiereis KSO op vrijdag 22 september Brief ouder(s)

Sportdag 5e en 6e jaar op dinsdag 19 september

Brief ouder(s) 5e jaar

Brief ouder(s) 6e jaar

 

Taalscreening Nederlands voor het eerste jaar

In de week van 18-21 september

Brief ouder(s)

STEM 'Kick-off STEAM' met KOEN VANMECHELEN

Info en Programma

Mini-Blue Party voor de leerlingen van 5 en 6 JGZ

Brief ouder(s)

Excursie natuureducatief centrum 'De Wulp'

voor het 4e jaar op 12 september
Brief ouder(s)

'Leren leren' voor de tweede graad

Brief ouder(s) 

Info/kennismakingsavond schooljaar 2017-2018

Kennismakingsavond 1ste jaar

Brief infoavond nieuwe leerlingen 2de t.e.m. 5de jaar

Brief infoavond 7 LGW

Brief infoavond eindwerk 6 ASO 

Brief infoavond GIP 6BSO, KSO, TSO en 7BSO

Brief infoavond 5BSO

Brief infoavond stage 5JGZ

 

Start schooljaar 2017-2018

Brief start schooljaar infoavond 3OR

Brief start schooljaar infoavond 3PE

Brief voorschotrekening boekenpakket

Kalender 3de jaar

Kalender 4de jaar

Kalender 5de jaar

Kalender 6de jaar

 

Brief ouder(s) 1e jaar

Lijst benodigdheden voor

1LAT/MW

1STV

1B

Brief ouder(s) 2e tot en met 6e jaar

Brief project/infoavond 3PE

Brief project/infoavond 3OR

Brief ouder(s) 7e jaar

Rijbewijs op school

Brief rijbewijs op school 2017-2018

Oproep van de ouderraad

Brief aan alle ouders op onze school

 

Avondstudie

Brief ouder(s) inschrijving 1ste, 2de, 3de jaar

Lessen Spaans, een extra troef!

Voor leerlingen van het 3e tot het 7e jaar

Brief ouder(s)

Kostenraming 2017-2018

zie rubriek Studieaanbod/Kostenramingen

Schoolgids

2017-2018

Schoolgids in een notendop

Grafisch rekentoestel

Brief aankoop grafisch rekentoestel  3ASO

Aankoop grafisch rekentoestel 4KSO/4TSO

De vakcoördinator wiskunde Luk Cornelissen

Romereis

 P. Boogaerts, directie en begeleiders

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap