Brieven aan ouders

Studiereis Berlijn voor 7LOG, 15/05/19 - 17/05/19

Brief ouder(s) 7LOG

Studiereis Parijs voor het 5e jaar

Brief ouder(s)

Studiereis Londen voor  7PUI, 12/02/19-15/02/19

Brief ouder(s) 7PUI

 

Planning/richtlijnen 'Mater Dei-St.feest' voor 6e jaars

Brief leerling/ouder(s)

Heftruckopleiding voor 7LOG, november

Brief ouder(s)

Werkplekleren op donderdag 22 november

Brief ouder(s) 5OR

Brief ouder(s) 6OR

Bespreking studiekeuze voor 6ASO/KSO/TSO

Dinsdag 13 november

Brief ouder(s)

Oudercontact voor 3e-5e,6BSO en 7e

Dinsdag 13 november

Brief ouder(s)

Studiereis Hasselt voor 5PU, donderdag 8 november

Brief ouder(s)

Excursie Rijsel voor 6ASO-Moderne Talen

Donderdag 25 en vrijdag 26 oktober

Brief ouder(s)

Fietsencontrole voor 1e, 2e en 3e jaar

Donderdag 25 oktober

Brief ouder(s)

Werkplekleren voor 4OR

Woensdag 24 oktober klas 4.11

Donderdag 24 oktober klas 410

Oudercontacten voor het 1e en 2e jaar

Donderdag 25 oktober

Brief ouder(s)

Deeltoetsen voor 5JGZ

Brief ouder(s)

Infoavond Hoger Onderwijs, dinsdag 16 oktober

voor 6ASO/KSO/TSO en 7BSO

Brief ouder(s)

Excursie AK voor 6TSO, vrijdag 12 oktober

Brief ouder(s)

Werkplekleren van  9/10/2018-12/10/2018

Brief ouder(s) 5JGZ

Vrijdag 5 oktober

Brief ouder(s) 3OR, project onthaal Center Parcs

Donderdag 4 oktober

Brief ouder(s) 5OR, project onthaal Center Parcs

Dinsdag 2 oktober

Brief 5-6-7 PU uitstap naar C-mine/Tim Burton

 

 

Oproep van de ouderraad

Brief aan alle ouders op onze school

Avondstudie

Brief ouder(s) inschrijving 1ste, 2de, 3de jaar

Lessen Spaans, een extra troef!

Voor leerlingen van het 3e tot het 7e jaar

Brief ouder(s)

Kostenraming 2018-2019

zie rubriek Studieaanbod/Kostenramingen

Schoolgids

2018-2019

Schoolgids in een notendop

Grafisch rekentoestel

Brief aankoop grafisch rekentoestel  3ASO

Aankoop grafisch rekentoestel 4KSO/4TSO

De vakcoördinator wiskunde Luk Cornelissen

Romereis

 P. Boogaerts, directie en begeleiders

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap