Cicerovertaalwedstrijd. Simon Schrooten is laureaat.

De vertaalwedstrijd wordt ingericht in vele Europese landen op initiatief van Certamen Ciceronianum Arpinas uit Arpino, de geboortestad van Cicero.

Waarom blijft Cicero boeiend? Er zijn veel brieven van hem bewaard gebleven en de inhoud blijft boeiend omdat de brieven een goed beeld geven van zijn tijd maar ook omdat de thema’s universeel zijn. Wij krijgen een beeld van de 'totale mens' Cicero, die zijn meest intieme gedachten prijsgeeft en niet altijd zal hebben geweten dat al deze brieven ooit zouden worden gepubliceerd. In deze documenten zijn we getuige van zijn hoop en zijn vrees tijdens de ups en downs van zijn politieke carrière, van de meest persoonlijke gedachten die hem hierbij door het hoofd flitsten, van zijn ijdelheid en zijn hang naar persoonlijk succes, van zijn gemis aan krachtdadigheid in periodes van tegenslagen, maar tevens van zijn bestendige zorg voor het welzijn van volk en staat.

In die correspondentie, een unieke verzameling 'documents humains', vinden we een mens terug met warme genegenheid voor familie en vrienden. We leren inzien hoe een homo novus haast met onoverkomelijke moeilijkheden moet kampen om een plaats te bekomen in de leidende kringen. Maar vooral leren de brieven ons Cicero kennen als een ongewoon schrandere geest, die uit de literatuur, de kunst, de wijsbegeerte en de wetenschap de nodige krachten put om een dadenrijk leven te leiden, in dienst van een ideaal.

 

 


Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap