Een succesvol jaar ook op school.

Welkom na 2 weken vakantie. Het schooljaar is bijna halfweg. Plan de komende tijd goed en hopelijk liggen er veel boeiende schooldagen in het verschiet..

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap