Onderzoekster STEM@school bezoekt de school: het eerste project loopt op wieltjes.

De eerste STEM-uitdaging is van start gegaan. De leerlingen zullen een programmeerbare zelfstandig rijdende wagen een Groene Golf in één beweging laten doorrijden. Ze krijgen hiervoor een Formula Flowcode Buggy ter beschikking. Deze zullen ze leren programmeren met Flowcode. Uiteraard is dit niet alles: ze zullen zelf leren berekenen hoe snel het autootje op ieder stuk van de weg moet rijden om door het groene licht te geraken.

De voorbije weken zijn we gestart met het begrip 'snelheid' te onderzoeken. Dit begrip werd ook gevisualiseerd in een practicum waarbij het autootje (verbonden aan een Tape Timer) aan een constante snelheid vooruit rijdt. De resultaten van dit practicum hebben de leerlingen verwerkt in grafieken en nadien geanalyseerd. In wat volgt, zal het wiskundige aspect 'verbanden en functies' aan bod komen. Hiervoor werd de basis al gelegd tijdens de lessen wiskunde. Deze kennis wordt nu binnen STEM toegepast bij het zoeken naar een verband tussen de werkelijke snelheid van het autootje en de waarde die ze via het programma Flowcode moeten doorsturen naar de autootje.

De leerlingen maakten ook kennis met de eerste technieken van het programmeren, nl. het rekenen met binaire getallen. Vervolgens zullen ze leren om LED-lampjes aan te sturen en tenslotte leren ze om het autootje te programmeren.

 

 

Onze school is een testschool in het SBO-project (Strategisch basisonderzoek) STEM@school, gefinancierd door IWT (Agentschap voor Innovatie door wetenschap en technologie) . Het project heeft als doel een geïntegreerde en innovatieve didactiek in de STEM-georiënteerde studierichtingen van het ASO en TSO te ontwikkelen en in te voeren. In 2014-2015 hebben enkele scholen samen met de universiteiten van Leuven en Antwerpen materiaal ontwikkeld. Dit schooljaar zijn 20 Vlaamse scholen gestapt in de testfase. Onze leerlingen van het 3e jaar zijn samen met 3 leerkrachten in de testfase gestapt. Dinsdag 20 oktober was er een eerste contact met de onderzoekster van de universiteit.  Alles loopt inderdaad op wieltjes.

 


Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap