Veel gestelde vragen

 • Omwille van de privacy kunnen wij de klassamenstellingen niet posten op de website. Via de Smartschool-agenda van de leerling wordt zijn/haar klas zichtbaar.

 • De school biedt heel wat mogelijkheden: gespreide betaling op maat van de mogelijkheden van het gezin, domiciliëring, zodat maandelijks automatisch een schijf betaald wordt,... Een afspraak om deze mogelijkheden te bespreken met de directie en met de verantwoordelijke van de leerlingenrekeningen, is altijd mogelijk.

 • Neem contact op met onze school en vraag naar het leerlingensecretariaat of mail naar info@mdo.wico.be. Als je graag hebt dat wij het vervangend attest opsturen, vermeldt dan duidelijk jouw naam, adres, en een telefoonnummer waarop wij je gemakkelijk kunnen bereiken.

 • Je meldt je best aan op de WICO-sollicitantenbank. Als je echt heel graag op onze school zou werken dan  kan je natuurlijk ook een brief en cv mailen naar info@mdo.wico.be met duidelijke vermelding dat het over een sollicitatie gaat.

 • De telefoniste van de school kan een afspraak maken voor een gesprek met de klassenleraar, de leerlingenbegeleiding of de directie. Een Smartschoolmailtje kan al wonderen doen.

 • Op de website en op Smartschool staat een ingevulde agenda.

 • Overschakelen/inschrijven in de loop van het schooljaar.

  Zorgvuldig wikken en wegen.

   

   

  U stelde de vraag om van school te veranderen. U hoopt met deze verandering de slaagkansen van uw kind te verhogen en/of het welbevinden te verbeteren.

   

  U weet dat de overheid inschrijvingen (voor de meeste leerlingen) mogelijk maakt tot 15 januari 2013.

   

  Het is voor u en uw kind belangrijk om:

  •  te weten of het attest dat hij/zij vorig schooljaar behaalde de toelating geeft om te starten in de gewenste studierichting;
  • goed geïnformeerd te zijn over de nieuwe studierichting en/of de nieuwe school;
  •  te weten op welke vlakken hij/zij achterstand zal hebben en hoe die kan bijgewerkt worden;
  • te weten hoe zijn/haar deelname aan de eerstkomende examens zal geregeld worden;
  • de handboeken, werkboeken en eventuele de nota’s die hij/zij nodig heeft ter beschikking te hebben;
  •  te weten welke gevolgen deze overstap heeft op de deliberatie in juni;
  •  voldoende informatie door te geven zodat leraren de onthaalperiode goed kunnen begeleiden;
  •    …

  Een overstap van vandaag op morgen is nooit goed en niet mogelijk. Om het bovenstaande lijstje goed af te werken is er wel een beetje tijd nodig. Wij vragen meestal om een tweetal keren naar de school te komen en gesprekken te hebben met een leerkracht van de studierichting, de leerlingengeleidster en/of de directie.

  Om de overstap voor uw kind goed te laten verlopen is de integratie in de nieuwe klasgroep zeer belangrijk. Dat vraagt van iedere leerling van de klas een extra inspanning. Een nieuwe leerling krijgt extra aandacht en soms is er dan jaloezie. Een nieuwe leerling kan bestaande vriendschappen doen wankelen,… Onze ervaring is dat de integratie het vlotst verloopt als de nieuwe leerling instapt na een vakantieperiode.

   

   

 • Op de website in de rubriek ‘Brieven aan ouders’ staan alle uitnodigingen voor infoavonden, oudercontacten, enz…

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 7.45 u. tot 17.00 u. Woensdag vanaf 7.45 u. tot 15.00 u.

  • Herfstvakantie: 27/10 - 2/11
  • Kerstvakantie: 22/12 - 4/1
  • Krokusvakantie: 16/2 - 22/2
  • Paasvakantie: 6/4 - 19/4
  • Hemelvaart: 14/5 - 15/5
  • Grote vakantie start op 1/7

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap