Onze missie

Onze school laat zich leiden door:

 • het talent en de ambitie van de leerling;
 • een groot vertrouwen in de professionaliteit en het engagement van haar personeel;
 • het WICO-charter;
 • de leerplannen van het VVKSO;
 • de vakoverschrijdende eindtermen die de overheid ons oplegt;
 • de optimistische en positieve visie op mens en samenleving die ons aangereikt wordt in het evangelie.

Goed onderwijs kan volgens ons alleen gegeven worden in een school die zorgt voor:

 • een warm klimaat;
 • een klimaat van respect en van solidariteit;
 • een klimaat waar inzet gestimuleerd wordt;
 • een creatief klimaat;
 • een klimaat waar tijd is om stil te staan bij hetgeen echt belangrijk is.

Onze school wil:

 • Afgestudeerden die zichzelf hebben kunnen ontplooien en daardoor in de toekomst hun dromen over familie, werk, samenleving en wereld kunnen realiseren.
 • Afgestudeerden die goed presteren in het hoger onderwijs en/of vlot overstappen naar hun professionele loopbaan.
 • Afgestudeerden die met hun bagage van onze school voorbereid zijn om geëngageerd hun plaats in te nemen in de (multiculturele) samenleving.

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap