Ouderraad

Voorstelling ouderraad

 

 

Welkom bij de ouderraad van Mater Dei. Wij zijn een enthousiaste groep van ongeveer 20 ouders die opkomen voor de leerlingen in samenwerking met de school.

 

 • We organiseren geen activiteiten voor extra inkomsten.
 • Onze inkomsten bestaan enkel uit de vrijwillige bijdrage (€ 8,00) van onze ouders en een kleine toelage vanuit de cultuurraad. Daarmee ondersteunen we:

     - De sociale kas (bv. Parijsreis, steeds in overleg met de school)

     - De fietsencontrole (1-2-3e jaar): zwemtickets of bioscooptickets
     - Rijbewijs op school: L-sticker, autospiegels
     - Afternoonfest: jaarlijks project voor het goede doel
     - Jaarboek voor 6-7e jaar
     - Mater Day (eindactiviteit 1-2e jaar): vb. Scoutsrally
     - Aankoop school (rekening houdend met stand financiën)

 • We zetten ons op vrijwillige basis in en leren intussen elkaar een beetje beter kennen … bij:

     - Bal 1-2e jaar
     - Galabal 5-6-7e jaar 
     - Musical 2e jaar
     - Mater Day

     - Quiz ‘Warme thuis’.

 • We zijn verzekerd via de school.
 • We vergaderen een 5-tal keer per jaar in aanwezigheid van onze directie.
 • Het kernteam (bestaande uit Francine Truyens, Veerle Van Laerebeke en Sandra Van Hul) heeft een voorvergadering met de directie (Mieke Molemans) waarin we mogelijke agendapunten van jullie verwerken.
 • We werken, in samenwerking met de directie, met een TERUGBLIK en een VOORUITBLIK en ontvangen een verslag na elke vergadering.
 • We zijn vertegenwoordigd in:

     - de schoolraad

     - het Medezeggenschapscollege
     - de overkoepelende ouderraad van WICO (7 campussen).

 • We zijn aangesloten bij VCOV, jaarlijks lidgeld € 90,00.
 • We organiseren 2-jaarlijks het project MOBIBUS in samenwerking met de gemeente en de campussen OV4, TIO en De Wingerd. Ouders begeleiden mee.
 • De rekening van de ouderraad is in medebeheer van de school, maar we hebben eigen beslissingsrecht.
 • Jaarlijks is er een aangepaste ledenlijst.
 • Welkom op :   - het Afternoonfest (2 x per jaar)

                                - de stratenloop
                                - de nieuwjaarsreceptie

 • Via een schrijven vanuit de ouderraad, samen met de directie, kunnen ouders lid worden van de ouderraad.
 • We kunnen veel info vinden:

    -  in de flash voor ouders
    - op de website, op Smartschool en op de Facebookpagina van Mater Dei.

 • Een kostenraming voor alle schooljaren is ter beschikking op de website.
 • Een verscheidenheid aan activiteiten wordt georganiseerd door de school zoals:

     - bal 1-2e jaar
     - de Nacht van de creativiteit voor 3-4e jaar
     - de Parijsreis 5e jaar voor alle leerlingen
     - de Romereis 6e jaar op vrijwillige basis
     - Chrysostomos en Sinterklaasfeest zijn toppers bij onze leerlingen

     - …

 • We denken mee:

      - over schoolbezorgdheden
      - over het schoolreglement
      - beslissingen of agendapunten in de schoolraad worden op de ouderraad 

        besproken

 • Op onze vergaderingen zal je merken dat we een open dialoog hebben met onze directie en dat elke bezorgdheid, elke vraag of idee aan bod kan komen en dit in het belang van al onze kinderen. De school staat open voor de bezorgdheden van de ouders. Er is een openheid in financiën, investeringen en schoolbeleid. In onze school hebben we een directie die de samenwerking met de ouderraad en leerlingenraad heel belangrijk vindt.
 • Agendapunten zijn steeds welkom. Deze mogen ook in de rondvraag aan bod komen, maar dan zou het kunnen dat je iets langer op een antwoord moet wachten.

 

Beste ouder, hopelijk helpt dit document je in je engagement om bij de ouderraad van Mater Dei te komen!

 

Hier meer informatie over VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen) ,  'Waaom en hoe registreren'.

 

 

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap