Ouderraad

Voorstelling ouderraad

 

 Welkom bij de ouderraad van Mater Dei. Wij zijn een enthousiaste groep van ongeveer 20 ouders die opkomen voor de leerlingen in samenwerking met de school.

 

 • Lidmaatschap van de ouderraad kan uiteraard enkel als jouw kind ingeschreven is op WICO campus Mater Dei.

  ° Je schrijft je in via een inschrijvingsstrookje bij de inschrijving, via een ander lid van de ouderraad of via het schoolsecretariaat.

  ° Elk jaar krijg je de ledenlijst van de ouderraad.


 • Het kernteam (bestaande uit Francine Truyens, Else van Basten Batenburg en Sandra Van Hul) heeft een voorvergadering met de directie (Mieke Molemans) waarin we mogelijke agendapunten van jullie verwerken.


 • We vergaderen een 5-tal keer per jaar in aanwezigheid van de directie. Dit schooljaar komen we samen op:
        ° maandag 24 september 2018
        ° maandag 19 november 2018
        ° maandag 18 februari 2019
        ° maandag 29 april 2019
        ° maandag 17 juni 2019

 • We denken mee over:
        °  schoolbezorgdheden

        °  het schoolreglement
        °  agendapunten die op de schoolrad besproken worden.

 

Tijdens onze vergaderingen zal je merken dat we een open dialoog hebben met de directie en dat elke bezorgdheid, elke vraag of idee aan bod kan komen en dit in het belang van al onze kinderen. De school staat open voor de bezorgdheden van de ouders. Er is een openheid over financiën, investeringen en schoolbeleid. In onze school hebben we een directie die de samenwerking met de ouderraad en de leerlingenraad heel belangrijk vindt.

Agendapunten zijn steeds welkom. Deze mogen ook in de rondvraag aan bod komen, maar dan zou het kunnen dat je iets langer op een antwoord moet wachten.

 

 • Vaste agendapunten: 
        ° goedkeuring van het verslag
        ° terugblik - vooruitblik
        ° korte bestuurszaken o.a. financiën, data ...
        ° regeling hulpteams voor de activiteiten
        ° ...
 • We kunnen veel info vinden:

        ° in de flash voor ouders

        ° op de website, op Smartschool en op de Facebookpagina van Mater Dei

     besproken
 • Onze inkomsten bestaan enkel uit de vrijwillige bijdrage (€ 8,00) van onze ouders en een kleine toelage vanuit de cultuurraad. Daarmee ondersteunen we:

         ° De sociale kas (bv. Parijsreis, steeds in overleg met de school)

         ° De fietsencontrole (1-2-3e jaar): zwemtickets of bioscooptickets

         ° De survivalrun, een jaarlijks project voor het goede doel

         ° Het jaarboek voor de zesdejaars

         ° Aankopen voor de school (rekening houden met de stand van de financiën)
    De rekening van de ouderraad is in medebeheer van de school, maar we 

    hebben eigen beslissingsrecht.

 

 • We zetten ons op vrijwillige basis in en leren intussen elkaar een beetje beter kennen … bij:

          ° het bal voor het 1e en 2e jaar
          ° het galabal 5e, 6e en 7e jaar 
          ° de musical van het 2e jaar

          ° activiteiten die te maken hebben met 'Warme thuis'

          ° uitzonderlijke feestelijkheden

          ° ...

 • We organiseren 2-jaarlijks het project MOBIBUS in samenwerking met de gemeente en de campussen OV4, TIO en De Wingerd. Ouders begeleiden mee.

 

 • We zijn verzekerd via de school.

 

 • Ouders van de ouderraad zijn welkom op een reeks activiteiten. Het geeft hen de kans om meer te proeven van de schoolsfeer en om nog beter mee te kunnen denken. Ouders van de ouderraad kunnen ook zelf voorstellen doen. Wij denken aan : 

             ° de survivalrun

             ° de stratenloop

             ° de nieuwjaarsreceptie

             ° ...

 

 •  We zijn vertegenwoordigd in :

             ° de schoolraad

             ° de overkoepelende ouderrrad van WICO (7 campussen)

 

 • We zijn aangesloten bij VCOV en betalen als ouderraad een groepslidgeld van 90,00 Euro per jaar.

       

Beste ouder, hopelijk helpt dit document je in je engagement om bij de ouderraad van Mater Dei te komen!

 

Hier meer informatie over VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen) ,  'Waarom en hoe registreren'.

 

 

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap