Personeel

Een groep deskundige en enthousiaste leraren zorgt voor het onderwijs en begeleidt de leerlingen tijdens lessen, opdrachten en studiemomenten. Alle personeelsleden hebben nog bijkomende taken. Zeer belangrijk zijn de klassenleraren en de vakcoördinatoren. De klassenleraren sturen en begeleiden hun klasgroep en de individuele leerlingen. De vakcoördinatoren sturen de vakgroepen naar meer samenwerking en naar kwaliteitsverbetering van de lessen en de evaluaties.

Het ondersteunend personeel is verantwoordelijk voor alle administratieve werkzaamheden. Zij staan ook dagelijks in contact met de leerlingen. Zij houden toezicht op de speelplaats, tijdens de studie, enz…

Het onderhouds- en technisch personeel onderhoudt de gebouwen. Zij houden ze netjes en zij herstellen, renoveren en onderhouden de infrastructuur.

Sommige personeelsleden hebben heel specifieke taken.

 

Personeelsleden verantwoordelijk voor de leerlingenbegeleiding, de leerstoornissen, de socio-emotionele problemen.

  • Carine Geraets, leerlingenbegeleiding 1ste en 2e jaar
  • Greet Simons - Christine Paulissen,  leerlingenbegeleiding tweede en derde graad en specialisatiejaar

 

Personeelsleden verantwoordelijk voor de begeleiding van nieuwe personeelsleden.

  • Liliane Geunes: personeelsleden die vooral actief zijn in het 1e, 2e en 3e jaar.
  • Mieke Van Moll: personeelsleden die vooral actief zijn in het 4e, 5e, 6e en 7e jaar.


Het personeel heeft veel mogelijkheden tot inspraak, ook voor hen is dat georganiseerd.

  • In het LOC (Lokaal OverlegComité) overleggen de vakbondsafgevaardigden met de directie en geven adviezen.
  • De pedagogische raad is een adviesorgaan waarin leraren en ondersteunend personeel het beleid kunnen volgen en adviseren.
  • Het CPBW is het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap