Scholengemeenschap

Onze scholengemeenschap WICO ontstond in 1999 en groepeert alle vrije secundaire scholen van het katholiek onderwijs in Noord-Limburg. Met ongeveer 900 personeelsleden organiseert de scholengemeenschap onderwijs voor 4850 leerlingen in acht scholen.


De naam verwijst naar Sint-Willibrord, een katholieke bisschop die in de 7de eeuw na Christus zorgde voor de verkondiging van het christendom van Friesland tot Echternach. Secundaire scholen mogen zichzelf een college noemen en daarom werd de naam van de nieuwe scholengemeenschap ‘Willibrordcollege’, al snel afgekort tot WICO.


De directie en diensten zijn gevestigd in de Watermolenstraat 14, 3910 Neerpelt.


Zes deelnemende scholen zijn in 2003 samengegaan in één schoolbestuur. Dit schoolbestuur gaf de nieuwe organisatie de opdracht om door overleg te komen tot grotere professionaliteit, onderlinge solidariteit en samenwerking. De scholengemeenschap werd intussen uitgebreid met 2 scholen voor Buitengewoon onderwijs: Sint-Elisabeth in Wijchmaal en BBO-TIO in Overpelt.


Het internaat van de scholengemeenschap (campus Salvator) geeft een thuis aan een 40-tal jongeren die schoollopen in de verschillende scholen van WICO en in de provinciale school Provil in Lommel. Het Centrum voor Volwassenonderwijs CVO heeft via TIO ook een plaatsje in deze regionale onderwijssamenwerking.


Voorzitter schoolbestuur WICO: Guy Klok
Coördinerend directeur WICO: Bart Kerkhofs
Voorzitter lokale campusraad (campusoverleg met schoolbestuur): Louis Hendrix

Scholen van de Scholengemeenschap:Telefoon: 011 53 99 70     Fax: 011 53 99 74       www.wico.be

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap